8. Conclusies

Het maken van lesmateriaal (analoog of digitaal) is nog niet zo eenvoudig. Naast spelling, schrijfstijl en woordgebruik zal het wiskundig correct moeten zijn en passen in de leerlijn die men voorstaat. De vakdidactiek speelt bij de opzet, inhoud en werkvorm de belangrijkste rol. De inzet van ICT zal steeds een meerwaarde moeten opleveren die nauw samenhangt met de beoogde didactiek.

Meer informatie op:


Je kunt hoog springen. Je kunt laag springen. Je kunt ook niet springen. Alles kan altijd beter maar dat gaat nooit vanzelf.

http://www.wiswijzer.nl

©2004-2024 Wiskundeleraar - login