formules en grafieken

Hoofdstuk 1 voorkennis: Het oplossen van lineaire vergelijkingen. Haakjes en breuken wegwerken. Het oplossen van lineaire ongelijkheden. Wanneer klapt het teken om? En waarom? Ontbinden in factoren. Product-som-methode. Kwadratische vergelijkingen oplossen. Als AB=0 dan A=0 of B=0.

lineaire verbanden
een lijn door twee gegeven punten
kwadratische vergelijkingen
kwadratische verbanden
werken met formules

©2004-2020 Wiskundeleraar - login