vergelijkingen en ongelijkheden

Hoofdstuk 4 voorkennis: Verticaal en horizontaal verschuiven. De top van de parabool y=a(x-p)2+q.

stelsels vergelijkingen
kwadratische formules opstellen
hogeregraadsvergelijkingen
ongelijkheden oplossen

©2004-2022 Wiskundeleraar - login