werken met wiskundige modellen


Voorbeeld 1

Gegeven is de functie f(x)=(x-4)2. Onder de grafiek tekenen we een rechthoek OABC met O(0,0) en A(p,0) met 0$
\le$p$\le$4. B ligt op de grafiek van f en C ligt op de y-as.

q6514img1.gif

  1. Druk de oppervlakte van OABC uit in p.
  2. Bereken m.b.v. je GR de maximale oppervlakte van OABC.

Voorbeeld 2

Je hebt een rechthoekig stuk karton met afmetingen 80cm bij 50cm. Daaruit moet je een doos vouwen (zonder deksel!) met een zo groot mogelijke inhoud. 

Je moet uit de vier hoeken van de rechthoek een stukje knippen om de doos te vormen.

q6514img6.gif

Hoe groot moet dat stukje zijn zodat de doos een maximale inhoud heeft?

uitwerkingen

©2004-2021 Wiskundeleraar - login