exponentiŽle functies

Bij de exponentiŽle standaardfunctie y=gx onderscheiden we twee gevallen:

In beide gevallen is het domein $R$, het bereik is $<0,\to>$ en de x-as horizontale asymptoot.

transformaties en exponentiŽle functies
exponentiŽle ongelijkheden
exponentiŽle vergelijkingen algebraÔsch oplossen

©2004-2021 Wiskundeleraar - login