logaritmen

De logaritme

$\large
{}^g\log (x) = a \Leftrightarrow x = g^a
$


2log(8)=3 $\Leftrightarrow$ 23=8

Nog anders gezegd:

$
\large {}^g\log (g^a ) = a
$

Zie meer informatie

Logaritmische vergelijkingen

Je kunt eenvoudige logaritmische vergelijkingen oplossen.

5log(3x+1)=2
3x+1=52
3x+1=25
3x=24
x=8

Zie meer vergelijkingen

De grafiek van y=glog(x)

De standaardfunctie y=glog(x):

domein:$<0,\to>$
stijgend voor
g$>$1
dalend voor
0$<$g$<$1
bereik R
verticale asymptoot
x=0

Grafieken tekenen van logaritmische functies

Je kunt grafieken van functies van de vorm
glog(ax+b)+c
opvatten als een combinatie van transformaties van de standaardfunctie

Zie voorbeeld

Variabelen vrijmaken bij exponentiŽle formules

Een exponentiŽle functie y van x kan je (doorgaans) ook schrijven als x uitgedrukt in y. 

Zie x vrijmaken

meer informatie
meer vergelijkingen
voorbeeld
x vrijmaken
rekenregels

©2004-2022 Wiskundeleraar - login