klas 2 havo

q6582img1.gif

  • getal & ruimte - wi 2 havo/vwo deel 1 en deel 2 - oude versie

de stelling van Pythagoras
informatieverwerking
inhouden en vergroten
kwadraten en wortels
kwadratische vergelijkingen
procenten en diagrammen
rekenen met letters
vergelijkingen
vlakke figuren

©2004-2024 Wiskundeleraar - login