statistiek en procenten

Cijfermateriaal

Bij een artikel:

  1. Lees het artikel aandachtig door
  2. Verwerk de gegevens zo mogelijk in een tabel

Grote en kleine getallen in de wetenschappelijke notatie.

$
\eqalign{
& 123000000 = 1,23 \cdot 10^8 \cr
& 0,00000003 = 3 \cdot 10^{ - 8} \cr}
$

Procentuele toe- en afname

32% toename:
vermenigvuldigen met 1,32

32% afname:
vermenigvuldigen met 0,68

oud×toename=nieuw

Afname en toename in procenten

$ toename = \frac{{nieuw - oud}}
{{oud}} \times 100\%$
$ afname = \frac{{nieuw - oud}}
{{oud}} \times 100\%$ 

Diagrammen en procenten

beelddiagram
staafdiagram
cirkeldiagram
lijndiagram
histogram
steelbladdiagram

Misleiding

Let op opschrift, assen, onderwerp, scheurlijnen, oppervlakten en inhouden

Interpoleren

Bij een aantal waarnemingen een tussenliggende waarde schatten.

Extrapoleren

Het schatten van een waarde die buiten de serie waarnemeingen ligt.

Zie ook procenten en diagrammen van klas 2

voorbeeld interpoleren en extrapoleren

©2004-2020 Wiskundeleraar - login