vergelijkingen en parabolen

Parabolen

Haakjesnotatie

Ontbinden in factoren

Snijpunten van een functie met x- of y-as.

Zie hoofdstuk 3 kwadratische problemen

De abc-formule

De oplossingen van de vergelijking ax2+bx+c=0 zijn gelijk aan:

$
x = \large \frac{{ - b - \sqrt D }}
{{2a}}
$ of
$
x = \large \frac{{ - b + \sqrt D }}
{{2a}}
$ met
$
D = b^2 - 4ac
$

D=b2-4ac heet de discriminant van de vergelijking.

D$
<
$0: 0 oplossingen
D=0: 1 oplossing
D$
>
$0: 2 oplossingen

De ligging van de parabool ten opzichte van de x-as

Bij de grafiek van f(x)=ax2+bx+c kan je de discriminant gebruiken voor het bepalen van het aantal snijpunten met de x-as

Zie overzicht abc-formule

...

Kwadratische vergelijkingen toepassen

Er zijn verschillende methoden om kwadratische vergelijkingen op te lossen.

De abc-formule is nieuw.

Gebruik de abc-formule als het niet anders kan.

Grafieken veranderen

Je kunt grafieken horizontaal en verticaal verschuiven.

Je kunt ook vermenigvuldigen t.o.v. de x-as

De grafiek die je krijgt noem je beeldgrafiek.

De top van y=a(x-p)2+q is gelijk aan (p,q).

Zie topformule

overzicht abc-formule
topformule

©2004-2020 Wiskundeleraar - login