goniometrie

Hellingen

Bij een helling is de sinus van de hellingshoek gelijk aan de verticale verplaatsing gedeeld door de lengte van het parcours

Goniometrische verhoudingen

$
\eqalign{
  & \sin \angle B = \frac{b}
{c}  \cr
  & \cos \angle B = \frac{a}
{c}  \cr
  & \tan \angle B = \frac{b}
{a} \cr}
$

Berekeningen met sinus, cosinus en tangens

Goniometrische verhoudingen gebruik je om afstanden en hoeken te berekenen.

Zie werkschema en voorbeelden

Berekeningen in de ruimte

  • Zoek een geschikte rechthoekige driehoek of een geschikt diagonaalvlak
  • Teken je driehoek of diagonaalvlak apart
  • Gebruik de juiste goniometrische verhouding

Zie meer voorbeelden

Lijnstukken berekenen

Lijnstukken kun je berekenen met:

  • de stelling van Pythagoras
  • gelijkvormige driehoeken
  • goniometrische verhoudingen

Zie nog meer voorbeelden

werkschema
vier voorbeelden
meer voorbeelden
nog meer voorbeelden

©2004-2020 Wiskundeleraar - login