algebra´sche vaardigheden

Herleiden

Haakjes wegwerken

$a(b+c)=ab+ac$

$(a+b)(c+d)=$
$ac+ad+bc+bd$

$(ab)^{2}=a^{2}b^{2}$

Merkwaardige producten:

$(a+b)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}$
$(a-b)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2}$
$(a+b)(a-b)=a^{2}-b^{2}$

Machtsverheffen gaat voor vermenigvuldigen

Herleiden van machten

Rekenregels:

$
a^p \cdot a^q = a^{p + q}
$

$
\left( {a^p } \right)^q = a^{pq}
$

$
\left( {ab} \right)^p = a^p \cdot b^p
$

$
\frac{{a^p }}
{{a^q }} = a^{p - q}
$

wat zijn gelijksoortige termen?

Breuken herleiden

Teller en noemer delen door hetzelfde

Optellen gelijknamige breuken

Optellen van niet-gelijknamige breuken

Vermenigvuldigen en delen van breuken

Zie breuken herleiden

Wortels herleiden

Rekenregels:

$\left( {\sqrt a }\right)^2  =a$

$\sqrt a  \cdot \sqrt b =\sqrt {ab}$

$\frac{{\sqrt a }}
{{\sqrt b }} = \sqrt {\frac{a}
{b}}$

Gelijksoortige wortels samennemen:

$3\sqrt 2+5\sqrt 2=8\sqrt 2$


wiskunde B

Zie
wortels

Kwadraatafsplitsen

$x^{2}-4x+1=$
$(x-2)^{2}-3$

Zie splits een kwadraat af

breuken herleiden
wortels
splits een kwadraat af
voorbeelden herleiden
wat zijn gelijksoortige termen?

©2004-2021 Wiskundeleraar - login