meer voorbeelden

WISKUNDE B

q6848img1.gifHier zie je een balk ABCD.EFGH van 4x2x2. P ligt op het midden van EH.

 • Bereken de lengte van BP.

Q ligt op het midden van AD.

 • Bereken $
  \angle PBQ
  $ in hele graden nauwkeurig

q6848img2.gifHier zie je de balk ABCD.EFGH nog een keer.

 • Bereken $
  \angle DBH
  $ in hele graden nauwkeurig.

R ligt op het midden van AE.

 • Onderzoek of $
  \Delta RHC
  $ een rechthoekige driehoek is.

q6848img3.gifHier zie je een piramide ABCD.T met een vierkant als grondvlak. De ribben zijn allemaal 6 cm. P ligt op het midden van BC.

 • Bereken $
  \angle SPT
  $ in hele graden nauwkeurig.
 • Bereken de hoogte h in mm nauwkeurig.

uitwerkingen

©2004-2020 Wiskundeleraar - login