rekenen met letters

Haakjes wegwerken

$
a(b + c) = ab + ac
$

voorbeelden

Haakjes wegwerken

$
\left( {a + b} \right)\left( {c + d} \right) = ac + ad + bc + bd
$

voorbeelden

Merkwaardige producten

$
\eqalign{
& \left( {a + b} \right)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \cr
& \left( {a - b} \right)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \cr
& \left( {a + b} \right)\left( {a - b} \right) = a^2 - b^2 \cr}
$

voorbeelden

Rekenen met breuken

vereenvoudigen
vermenigvuldigen
optellen
delen

zie breuken

Letterrekenen met breuken

teller en noemer delen door hetzelfde
optellen gelijnamige breuken
optellen van niet-gelijknamige breuken
vermenigvuldigen en delen van breuken

zie meer breuken

De wetenschappelijke notatie

grote en kleine getallen schrijf je in de wetenschappelijke notatie

$
\eqalign{
& 123000000 = 1,23 \cdot 10^8 \cr
& 0,00000003 = 3 \cdot 10^{ - 8} \cr}
$

Rekenregels machten en letters en het herleiden van machten

$
a^p \cdot a^q = a^{p + q}
$

$
\left( {a^p } \right)^q = a^{pq}
$

$
\left( {ab} \right)^p = a^p \cdot b^p
$

$
\frac{{a^p }}
{{a^q }} = a^{p - q}
$

breuken
herleiden van machten
meer breuken
voorbeelden
wat zijn gelijksoortige termen?

©2004-2024 Wiskundeleraar - login