lineaire formules

Bij de algemene formule voor een lineair verband tussen x en y hoort een formule van de vorm:

  • y = ax + b

De grafiek van y=ax+b is een lijn die:

  • 1 naar rechts en a omhoog gaat
  • de y-as snijdt in het punt (0,b)

De waarde van a noemen we richtingcoŽfficiŽnt.

q6774img1.gif

de formule van een lijn opstellen

©2004-2024 Wiskundeleraar - login