voorbeeld ongelijkheid


De ongelijkheid $
\frac{1}
{3}x^3  > 3x
$ laat zich (ook) zo oplossen:

Eerst op nul herleiden:

$
\frac{1}
{3}x^3  - 3x > 0
$

f(x)=$
\frac{1}
{3}x^3  - 3x
$ met f(x)>0

Eerst f(x)=0 oplossen:

$
\eqalign{
&\frac{1}
{3}x^3-3x=0\cr
&x^3-9x=0\cr
&x(x^2-9)=0\cr
&x=0\vee x=-3\vee x=3\cr}
$

Plot de grafiek van f (indien nodig):

-3$<$x$<$0 of x$>$3

©2004-2022 Wiskundeleraar - login