meer voorbeelden


Bij de vergelijking $
\eqalign{y = \frac{{x + 2}}
{{x - 2}}}
$ is y uitgedrukt in x. Soms kan je x ook uitdrukken in y. Dat gaat zo:

Voorbeeld 1

$
\eqalign{
& y = \frac{{x + 2}}
{{x - 2}} \cr
& y(x - 2) = x + 2 \cr
& yx - 2y = x + 2 \cr
& yx - x = 2y + 2 \cr
& x(y - 1) = 2y + 2 \cr
& x = \frac{{2y + 2}}
{{y - 1}} \cr}
$

Voorbeeld 2

$
\eqalign{
& y = 2 + \frac{x}
{{x - 2}} \cr
& y(x - 2) = 2(x - 2) + x \cr
& xy - 2y = 2x - 4 + x \cr
& xy - 2y = 3x - 4 \cr
& xy - 3x = 2y - 4 \cr
& x(y - 3) = 2y - 4 \cr
& x = \frac{{2y - 4}}
{{y - 3}} \cr}
$

©2004-2021 Wiskundeleraar - login