voorbeelden grafieken tekenen

Als je de grafiek van een wortelfunctie wilt tekenen dan bepaal je eerst het domein en het beginpunt.
De uitdrukking onder het wortelteken moet altijd groter of gelijk aan nul zijn.

Voorbeeld 1

$
y=2\sqrt{x-4}+5
$

$
D_f=[4,\to>
$

Het beginpunt is (4,5). Je kunt bedenken dat (5,7) een punt is van de grafiek. Het punt (8,9) is ook een punt van de grafiek...
Zie je dat?

q7025img1.gif

$
B_f = [5, \to>
$

Voorbeeld 2

$
y=2-3\sqrt{4-2x}
$

$
D_f=<\leftarrow,2]
$

Het beginpunt is (2,2). Het punt (0,-4) ligt op de grafiek. Wat dacht je van (-6,-10)?

q7025img2.gif

$
B_f = <\leftarrow ,2]
$

©2004-2022 Wiskundeleraar - login