voorbeeld

Bij het tekenen van de grafiek van een logaritmische functie ga je uit van de standaardgrafiek. Welke transformatie heb je nodig om tot het gewenste resultaat te komen?

f(x)=2-2log(2x+2)

f(x)=ēlog(x)
2 naar links
f(x)=ēlog(x+2)

f(x)=ēlog(x+2)
verm. met een factor $\frac{1}{2}$ t.o.v. de y-as
f(x)=ēlog(2x+2)

f(x)=ēlog(2x+2)
spiegelen in de x-as
f(x)=$-$ēlog(2x+2)

f(x)=$-$ēlog(2x+2)
2 omhoog
2$-$ēlog(2x+2)

q7046img2.gif

resultaat

©2004-2022 Wiskundeleraar - login