Wat is vermenigvuldigen?

Vermenigvuldigen is herhaald optellen!

In plaats van $3+3+3+3+3$ schrijf je $5\times3$.

Meestal schrijven we in plaats van en soms laten we zelfs het puntje weg.

$3a = 3a = 3a = a+ a + a$

Een uitdrukking als $2p+3q$ betekent $p+p+q+q+q$.

©2004-2021 Wiskundeleraar - login