Wat is gelijkvormigheid?

Als twee figuren gelijkvormig zijn dan wil dat zeggen dat ze dezelfde vorm hebben. Ze zijn, als het ware, een vergroting of een verkleining van elkaar. Als dat zo is dan geldt:

De overeenkomstige hoeken zijn evengroot
De overeenkomstige zijden hebben steeds dezelfde verhouding

q6598img3.gif

In de driehoek hiernaast geldt:

$\angle A=\angle E_1$
$\angle C=\angle F_1$
$\angle B=\angle B$

$\Delta ABC\sim\Delta EBF$

q6598img4.gif

Bij de berekeningen van de zijde kan je handig gebruik maken van een verhoudingstabel.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login