5. eindantwoord

Voorbeeld

Teken in een assenstelsel de driehoek met ABC met de punten A(-4,3), B(-2,-2) en C(3,2).

  1. Teken de zwaartelijn uit punt A rood.
  2. Teken de hoogtelijn uit het punt C blauw.
  3. Teken de middelloodlijn van BC groen.
  4. Teken de bissectrice van $\angle$B.
q7238img1.gif

©2004-2024 Wiskundeleraar - login