2. Driedeling van de hoek

q7365img1.gif

Gegeven is een cirkel met middelpunt M en straal r.  Op de cirkel heb je de punten A en B. De lijn PB snijdt de cirkel in het punt Q en wel zo dat PQ=r.

Toon aan dat $\angle AMB$ drie keer zo groot is als $\angle APB$.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login