De som en het product van twee getallen

  HAVO | Inleveropdracht |  
  Klas 4 vanaf periode 2 | Studielast: 1 | - klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

Opgave 1
Zoek twee getallen waarvan de som gelijk is aan 7 en het product gelijk aan 10.

Opgave 2
Geef twee getallen waarvan de som gelijk is aan 10 en het product gelijk aan 7.

Opgave 3
Je kunt niet twee getallen vinden waarvan de som gelijk is aan 5 en het product gelijk is aan 7. Waarom lukt dit niet?

Opgave 4
Bij opdracht 3 heb je gezien dat het niet mogelijk is om bij elke willekeurige som en product daadwerkelijk twee getallen te vinden. Bedenk een manier zodat je van tevoren kunt zeggen of die twee getallen bestaan of niet...

Opgave 5
Met behulp van wat je bij opdracht 4 gevonden hebt zou je dan ook een som en een product kunnen vinden zodat die twee getallen hetzelfde zijn? (leg uit!)

Opgave 6
Zijn er twee getallen te vinden zodat de som en het product gelijk aan elkaar zijn?

Opdracht

Maak opgave 1 t/m 6. Zet je (WORD-)document in je map. Gebruik wel een bestandsnaam die herkenbaar is zodat weet waar ik moet kijken.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login