Wat is het product?

Als je getallen vermenigvuldigt dan noem je de uitkomst product. De getallen noemen je dan factoren. Je kunt dus zeggen dat 12 het product is van 3 en 4.

©2004-2021 Wiskundeleraar - login