5. vermenigvuldigen t.o.v. de x-as

Gegeven $f(x)=sin(x)$. Vermenigvuldig het functievoorschrift met $2$. Het functievoorschrift wordt $f(x)=2·sin(x)$. De grafiek wordt vermenigvuldigd met een factor $2$ ten opzichte van de $x$-as. 

q7761img1.gif

©2004-2020 Wiskundeleraar - login