statistiek

q6577img1.gif

voorkennis procenten
frequentietabellen
frequentieverdelingen
grafische verwerking
centrummaten
spreidingsmaten
steekproeven
voorbeeldopgaven

©2004-2020 Wiskundeleraar - login