exponenten en logaritmen

Exponenten

  • Algebraisch oplossen van exponentiéle vergelijkingen
  • Groeifactoren omzetten naar een andere tijdseenheid
  • Formules van de vorm $N=b\cdot g^{t}$ omwerken tot de vorm $log(N)=at+b$
  • Formules van de vorm $y=ax^{n}$ omwerken tot de vorm $log(y)=p+q\cdot log(x)$

Zie:

Logaritmen

  • Logaritmische vergelijkingen
  • Domein van logaritmische functies
  • Formules omwerken

Zie:

©2004-2020 Wiskundeleraar - login