Probleemaanpak

Bij wiskunde leer je heel veel 'dingen' waarvan je misschien wel 's afvraagt: waar heb ik die voor nodig? Een mogelijk antwoord op die vraag is: 'om problemen op te lossen'. Dat problemen oplossen gaat meestal niet vanzelf, je moet er wel iets voor doen. Dat leren problemen oplossen heet probleemaanpak.

In de onderbouw gebruiken we daarvoor Probleemaanpak klas 3. Je kunt daar allerlei tips en aanwijzingen vinden voor het aanpakken van wiskunindige problemen.

Voor de bovenbouw kan je het Probleemaanpak ABC gebruiken. Bij het oplossen van een probleem, werkt een systematische probleemaanpak als hulpmiddel. Het ABC-systeem is zo'n systematische probleemaanpak.

©2004-2024 Wiskundeleraar - login