Uitgewerkt

  • Op de eerste dag bereikt de slak een hoogte van vijf meter, en hij glijdt 's nachts weer 4 meter naar beneden. Dus eindigt hij op een hoogte van 1 meter.
  • De tweede dag bereikt hij de 6 meter, maar hij glijdt terug naar de 2 meter.
  • De derde dag bereikt hij de 7 meter, maar glijdt terug naar de 3 meter.
  • ...
  • De vijftiende dag bereikt hij de 19 meter, maar glijdt terug naar de 15 meter.
  • De zestiende dag bereikt hij de 20 meter, dus nu is hij aan de rand van de put gekomen!

Conclusie: De slak bereikt de bovenrand van de put op de zestiende dag...

©2004-2024 Wiskundeleraar - login