In groep 7 en 8

Het rekenonderwijs in groep 7 & 8 is erop gericht dat kinderen de volgende zaken
beheersen:

 • kinderen leren cijferend vermenigvuldigen (onder elkaar);
 • kinderen leren staartdelen, met en zonder rest;
 • kinderen kunnen prijzen en aanbiedingen vergelijken;
 • kinderen leren breuken plaatsen op de getallenlijn;
 • kinderen kunnen breuken omrekenen in procenten en kommagetallen;
 • kinderen leren procenten kennen in allerlei situaties en kunnen rekenen met procenten;
 • kinderen leren met de 1% regel te rekenen (21% van 350, dan eerst 1% van 350 berekenen en vervolgens de uitkomst daarvan met 21 vermenigvuldigen);
 • kinderen kunnen btw-percentages berekenen met de rekenmachine aan de hand van de 1% regel;
 • kinderen leren percentages te berekenen (en in te kleuren in cirkels);
 • kinderen leren de omtrek en oppervlakte (van vierkant, rechthoek, driehoek en andere figuren) berekenen;
 • kinderen kunnen inhoud berekenen in m³, dm³ en liters;
 • kinderen kunnen geldbedragen onder elkaar aftrekken;
 • kinderen kunnen geldbedragen afronden;
 • kinderen kunnen gemiddelden berekenen en interpreteren;
 • kinderen beheersen het lezen van Romeinse cijfers.

Uit: Op ouders kan je rekenen.

©2004-2022 Wiskundeleraar - login