Hint


Als je nu 's zou weten dat de afstand Amsterdam-Moskou gelijk is aan $2400$ km, zou je de gemiddelde snelheid over het gehele traject kunnen uitrekenen?

Zo ja.. als je 't met $2400$ kan kan je dan ook met $A$?

©2004-2024 Wiskundeleraar - login