De afgeleide plotten

Zet in Y1 eerst de functie waarvan je de afgeleide wilt plotten. q9585img1.gif
Een standaard-window van [-10,10]×[-10.10]... q9585img2.gif
Plot de grafiek... q9585img3.gif
Ik ga nu het differentiequotiënt gebruiken om de afgeleide te kunnen plotten. Kies voor OPTN en dan voor CALC. q9585img4.gif
Kies voor d/dx. q9585img5.gif
Vul vervolgens de functie Y1 in en vul bij voor $x=$ de $x$ in... q9585img6.gif
De GR kan nu de afgeleide plotten van de functie die in Y1 staat. q9585img7.gif

...en dat ziet er dan zo uit...

q9585img8.gif

Nulpunten en minimum van de afgeleide

©2004-2024 Wiskundeleraar - login