Opgave 1

q9660img1.gif

Helen fietst 4 km in 9 minuten van huis naar oma. Dat kost haar 9 minuten. Ze rijdt naar huis via een kortere route van 3 km en daar doet ze 6 minuten over.

Bereken de gemiddelde snelheid in km/uur voor haar fiettocht (heen en terug).

©2004-2024 Wiskundeleraar - login