opgave 1

De parabool y=x² wordt 3 plaatsen naar rechts verschoven. Geef het nieuwe functievoorschrift. 

©2004-2020 Wiskundeleraar - login