Voorbeeld van een toenamediagram

Voorbeeld
Gegeven is de functie $f(x)=-x^2+x$.
Teken het toenamediagram voor $x=0$ tot $x=12$ met stapgrootte $\Delta x = 2$.
Uitwerking
Ga naar TABLE en voer de formule in bij Y1. q10125img1.gif
Geef de start- en eindwaarde op en stel de stapgrootte in bij SET. q10125img2.gif
Je kunt even kijken bij TABLE of dat allemaal gelukt is. q10125img3.gif
Zet de formule Y2=Y2(x+2)-Y1(x) bij Y2 in. De stapgrootte is 2. q10125img4.gif
Kies TABLE om de tabel met de toenamen te bekijken. q10125img5.gif
De tabel loopt door tot 12... q10125img6.gif
Uiteindelijk kom je dan uit op onderstaande tabel. Je ziet hier ook een het toenamendiagram.
q10125img7.gif q10125img8.gif

©2004-2018 W.v.Ravenstein