3. Werkvormen en differentiatie binnen de les

De basiswerkvorm voor wiskunde in de bovenbouw is het zelfstandig werken aan de opgaven uit het boek. De methode levert daarvoor werkbare materialen, aangevuld met antwoordenboekjes of uitwerkingen. De leerlingen kunnen de docent vragen stellen of elkaar helpen. De docent kan klassikale uitleg geven, leerlingen instructie geven of een leergesprek aangaan.

Hieronder zie je een overzicht van werkvormen die de lessen levendiger kunnen maken:

  • Instructie
  • Demonstratie
  • Vragen stellen aan leerlingen
  • Reageren op antwoorden van leerlingen
  • Vragen van leerlingen
  • Onderwijsleergesprek
  • Meer gespreksvormen
  • Groepswerk

De docent kan kiezen voor een busopstelling, maar ook voor het werken in tafelgroepen. Beide methoden hebben voor- en nadelen. De docent kiest voor zijn klas de beste optie. Uiteindelijk zijn het de resultaten die tellen.

q9958img1.gif

Algemeen

Het idee dat leerlingen zelfstandig de leerstof tot zich nemen is soms wat te optimistisch. Leerlingen lukt het soms niet de belangrijke leerinhouden uit de aangeboden methode te destilleren. Je moet daarbij vooral denken aan meer algemene wiskundige vaardigheden zoals informatieverwerking, probleemaanpak, overzicht van de stof, onthouden en weten wanneer je nu precies wel en niet welk 'kunstje' moet doen.

Andere werkvormen kunnen daarbij een belangrijk intrument zijn. Denk aan probleemaanpak, praktische opdrachten en digitale leeractiviteiten. Daarbij is de kerntaak om leerlingen te leren te begrijpen waar ze (wiskunde en anderszins) mee bezig zijn.

Differentiatie

Wij streven er naar dat leerlingen een aanpak kunnen kiezen die goed past bij hun leerstrategie. Leerlingen die liever individueel of in tweetallen of liever in groepen werken zouden daarvoor de gelegenheid moeten krijgen. Daarnaast is het van belang om verschillende werkvormen te hanteren zodat niet één bepaalde aanpak leidinggevend is. Diversiteit is beter. Zo is het zinvol om zelfstandig werken af te wisselen met klassikale momenten, interactieve oefeningen met ICT, quizen, groepswerk, presentaties, enz.

©2004-2020 W.v.Ravenstein