8. Ontwikkeling en gebruik (digitale) leermiddelen

De vakgroep wiskunde zet op verschillende manieren de volgende digitale leermiddelen in:

Excel

Excel is het rekenblad dat deel uitmaakt van MS-Office. Met Excel kun je rekenen, tabellen en grafieken maken, statistiek bedrijven, en nog veel meer. Kortom, je kunt het programma bij wiskunde goed gebruiken en er een hoop wiskunde mee leren.

DWO

De wiskundesectie heeft de afgelopen jaren geëxperimenteerd met de inzet van o.a. DWO, de digitale wiskunde omgeving van het Freudenthal Instituut. Leerlingen kunnen in DWO allerlei wiskunde­activiteiten doen. Het werk wordt opgeslagen. De docent kan kijken ‘wat’ en ‘hoe’ de leerlingen de opdrachten doen. Deze activiteiten kunnen aanvullend zijn maar ook delen van het ‘normale programma’ vervangen.

De ervaringen zijn (vooralsnog) niet overtuigend genoeg om DWO in te zetten voor een substantieel deel van het curiculum. Daarvoor zijn er te veel praktische bezwaren, zowel in technische zin als in  inhoudelijk zin. Met de introductie van HTML5 in plaats van het vermaledijde JAVA liggen er in de toekomst zeker mogelijheden om DWO in te zetten voor differentiatie en wegwerk van deficienties. Voor het primaire programma houden we voorlopig vast aan Getal & Ruimte.

Atelier en Magister

In het Atelier (de elektronische leeromgeving van het HML) kunnen leerlingen de jaarplanners vinden, powerpointpresentaties bij de methode, verwijzingen en andere documenten, lesmateriaal en informatie over projecten.

De docenten zorgen dat altijd de aankondingen en leerstof van de proeven in magister staan. Leerlingen kunnen weten beter waar ze aan toe zijn en kunnen bij hun planning rekening houden met de toetsen.

Internet

Op Internet is van alles te vinden op het gebied van wiskunde en wiskundeonderwijs. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld naar de wiskundeacademie (filmpjes bij paragrafen van Getal en Ruimte). Het is goed om leerlingen daar op te wijzen.

Leerlingen kunnen vragen stellen over wiskunde op wisfaq.nl. Deze vragen worden dan door deskundigen beantwoord.

Op wiskundeleraar.nl kunnen leerlingen informatie vinden over de grafische rekenmachine. Op dit moment experimenteren we ook met planning, samenvattingen, checklists, e.d.

Laptops en smartphones

Docenten en leerlingen kunnen ook gebruik maken van socrative en kahoot! Dat zijn programma's voor interactieve lessen voor wiskunde waarbij leerlingen een laptop of hun smartphone kunnen gebruiken. De vakgroep heeft daarvoor al een aantal lessen ontwikkeld, klaar gezet en uitgeprobeerd. Dit levert soms hele mooie lessen op met een duidelijk doel, evaluatie en feedback.

Voorbeelden:

  • Een aantal oefeningen rondom telproblemen voor HAVO 4 wiskunde A.
  • Meer telproblemen voor HAVO 4 wiskunde A .
  • Combinaties en permutaties HAVO 4 wiskunde A
  • Voorkennis hoofdstuk 4 HAVO 4 wiskunde B
  • Procenteninstaptoets

Conclusie

Het is van belang ook te experimenteren met andere manieren om aanvullende, verdiepende of perspectief verbredende opdrachten aan te bieden. Het blijft noodzakelijk om te blijven experimenteren met andere manieren van leren, de inzet van andere ICT-middelen, gebruik maken van de mogelijkheden van het Internet en de mogelijkheden van bijvoorbeeld Excel, HMoodLe of Magister. Toets alles en behoudt het goede...

©2004-2020 W.v.Ravenstein