H5: statistiek en procenten

 • Ik weet dat je teksten (met cijfermateriaal) aandachtig moet lezen. Als dat handig is dan zet ik de gegevens in een tabel of een schema.
 • Ik weet hoe je grote en kleine getallen in de wetenschappelijke notatie gebruikt.
 • Ik weet hoe je grote en kleine getallen op je rekenmachine kan invoeren en hoe je de uitkomsten moet interpreteren.
 • Ik weet dat je bij een toename van (bijvoorbeeld) 32% kan vermenigvuldigen met 1,32. Ik weet dat je bij een afname van (bijvoorbeeld) 32% kan vermenigvuldigen met 0,68. Ik weet dat daarbij de formule hoort.
 • Ik weet hoe je van groeifactor terug kunt rekenen naar toe- of afname en andersom.
 • Ik weet hoe je bij gegevens de procentuele toe- of afname kunt bereken. Ik weet hoe je deze formule gebruikt:
  $ toename$=$\Large \frac{{nieuw - oud}}{{oud}}$ $\times 100\% $
 • Ik begrijp dat als de toename negatief is dat er dan sprake is van afname.
 • Ik ben bekend met verschillende soorten diagrammen: beelddiagram, staafdiagram, cirkeldiagram, lijndiagram, histogram en steelbladdiagram.
 • Ik let bij grafieken en diagrammen op opschrift, assen, onderwerp, scheurlijnen, oppervlakten en inhouden.
 • Ik kan bij een gegeven tabel interpoleren (tussenliggende waarden schatten) en extrapoleren (buiten de serie waarnemingen schatten).

Algemene tips

 • Rond geldbedragen af op hele centen, tenzij anders gevraagd.
 • Rond percentages af op één decimaal, tenzij anders gevraagd.
 • Let op bij het afronden ook op honderdtallen e.d.
 • Er zijn (zeg maar) 7 verschillende soorten berekeningen met procenten. Zorg dat je die goed kent, zodat je alle berekeningen met procenten foutloos kunt maken.
 • Bij procenten is het verreweg het handigst om met groeifactoren te rekenen. Dat is wel lastig, maar uiteindelijk de beste manier. Als je ’t eenmaal doorhebt dan worden heel veel berekeningen veel gemakkelijker en sneller.
 • Je kunt ook verhoudingstabellen gebruiken. Kijk goed wat ‘oud’ en ‘nieuw’ is en wat ‘de toe- of afname’ is.


Website

©2004-2020 W.v.Ravenstein