H5: algebraïsche vaardigheden

 • Ik weet hoe je bij het herleiden haakjes moet wegwerken:
  • a(b + c) = ab + ac
  • (a + b)( c + d) = ac + ad + bc + bd
  • (ab)2 = a2b2
 • Ik ken de merkwaardige producten:
  • (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
  • (a – b)2 = a2 – 2ab + b2
  • (a + b)(a – b) = a2 – b2
 • Ik ken de regelregels voor het herleiden van machten.
 • Ik weet dat je alleen gelijksoortige termen kunt optellen.
 • Ik kan breuken herleiden:
  • Teller en noemer delen door hetzelfde
  • Optellen gelijknamige breuken
  • Optellen van niet-gelijknamige breuken
  • Vermenigvuldigen en delen van breuken
  • Teller en noemer delen door dezelfde factor.
 • Ik ken de rekenregels voor het herleiden van wortels.
 • Ik weet het je moet kwadraatafsplitsen.
  • x2 – 4x + 1 = (x – 2)2 – 3


Algemene tips

 • Houd je aan de rekenregels. Ga niet zelf ‘dingen’ verzinnen die niet kloppen…ƒº
 • Ga ’s op wiskundeleraar.nl kijken bij 3b, samenvatting, klas 3 VWO en dan algebraïsche vaardigheden. Je kunt daar een compacte samenvatting vinden met voorbeelden.
 • Hier staan een aantal ‘regels’ voor het herleiden van breuken:
  • Je kunt steeds teller en noemer delen door hetzelfde.
  • Breuken met dezelfde noemer kan je optellen.
  • Je kunt breuken optellen als ze gelijknamig zijn. Maak de breuken gelijknamig indien nodig.
  • Gebruik 'teller keer teller noemer keer noemer' en 'delen door een breuk is vermenigvuldigen door het omgekeerde' en dan kan het eigenlijk niet fout gaan...


Website

©2004-2020 W.v.Ravenstein