voorbeeld

Opgave

Gegegen: $f(x)=$ $\Large\frac{2x-1}{x-1}$

  • Geef het domein en bereik van $f$

Uitwerking

Je kunt $f$ schrijven als $f(x)=2+$ $\Large\frac{1}{x-1}$. Je kunt dan meteen de asymptoten zien. $f$ een transformatie is van de standaardfunctie $y=\frac{1}{x}$. Als je transleert $y=\frac{1}{x}$ over de vector $\left( {\begin{array}{*{20}c}
1\\
2\\
\end{array}} \right)
$ ben je er al.

Antwoord

Domein: $\mathbb{R}\backslash\{1\}$
Bereik: $\mathbb{R}\backslash\{2\}$

q10856img1.gif

©2004-2020 W.v.Ravenstein