5. Combinatoriek

Combinatoriek

In de combinatoriek bestuderen we verschillende technieken voor het oplossen van telproblemen. Sommige kun je oplossen door gebruik te maken van een boom of een graaf, zoals vaak bij kansrekening voorkomt. Anderen door gebruik te maken van recurrente betrekkingen, formele machtreeksen of het principe van inclusie/exclusie.

Aan bod komen: Combinatie, variatie, permutatie, multinomiaalcoëfficiënt, recurrente betrekking, karakteristieke vergelijking, rangnummerformule, formele machtreeks, partitie, inclusie/exclusie.

  • De student kan bij telproblemen het juiste model toepassen
  • Voor een (in)homogene lineaire recurrente betrekking met constante coëfficiënten de rangnummerformule afleiden
  • Een combinatorisch vraagstuk door middel van formele machtreeksen vertalen naar een algebraïsch vraagstuk
  • De formule van inclusie/exclusie in voorkomende gevallen toepassen.


©2004-2020 W.v.Ravenstein