1. Inleiding

"Een sudoku is een puzzel bestaande uit negen bij negen vakjes die gegroepeerd zijn als negen blokken van drie bij drie vakjes. In de vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 Ingevuld worden op zo'n manier dat in elke horizontale lijn én in elke verticale kolom en in elk van de negen blokjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen. In een aantal vakjes zijn de cijfers al ingevuld."


Voorbeeld

q14238img1.gif


Naked Single

q14238img2.gif

Op rij E zijn twee open plekken. Voor een 6 en een 9.

q14238img3.gif

De 6 kan niet op E8, dus staat de 6 op E2 en de 9 op E8.


Hidden Single

q14238img4.gif

Wegens de 7 op A8 kan er op de 1e rij verder geen 7 staan. Vanwege de 7 op F5 kan er op B5 geen 7 staan, dus moet er een 7 staan op C4 of C6. Maar dan kan er op de 3e rij verder geen 7 staan. Op B1 kan geen 7 staan wegens E1, dus staat er op B3 een 7.


Oplossingsstrategieën

Zie bijvoorbeeld:

De rest van de puzzel kan men zelf oplossen. Nog enkele tips:

  • De gebruiker dient zich op één cijfer te concentreren, bijvoorbeeld een cijfer dat al vaak voorkomt.
  • Er dient met een blok, rij of kolom te worden begonnen die al bijna vol is.
  • Een bepaalde strategie moet steeds worden herhaald. Elke keer als er een cijfer is ingevuld, blijven er immers minder mogelijkheden over.
  • Ook kan de gebruiker aantekeningen maken: de mogelijke getallen voor een hokje klein erin zetten. Zodra ergens anders in de kolom of rij een van deze getallen wordt ingevuld, zijn ze in dat hokje weg te strepen. Zo blijft er uiteindelijk één mogelijkheid over.

Wikipedia


Informatie en achtergronden

©2004-2020 W.v.Ravenstein