WisFaq

WisFaq is in 2001 gestart als een vraagbaak voor wiskunde en wiskundeonderwijs. Bij het toenmalige overleg van webmasters van niet-commerciële wiskundewebsites (WWM) werd de 'wens' uitgesproken dat het toch wel ‘bijzonder prettig’ zou zijn als er een plek was waar leerlingen, studenten, docenten, ouders, e.d. vragen zouden kunnen stellen over wiskunde. Als webmaster werd iedereen in toenemende mate ‘getrakteerd’ op allerlei inhoudelijke vragen over wiskunde, moeilijke opgaven, praktische opdrachten, profielwerkstukken, vragen n.a.v. de inhoud van de websites, e.d.

Op mijn eigen website had ik al iets van een FAQ staan en ik heb toen maar ’s het initiatief genomen om bij wijze van experiment een vraagbaak te maken. Dankzij het enthousiasme en de inspanningen van enkele van de bovengenoemde webmasters en de bijdragen van een groot aantal vrijwilligers (van studenten tot hoogleraren) is WisFaq inmiddels uitgegroeid tot een ‘bekende’ en ‘gewaardeerde’ wiskundewebsite.

WisFaq maakt zich op een bijzondere manier verdienstelijk in het signaleren van allerlei aansluitingsproblemen ten aanzien van het wiskundeonderwijs. 

©2004-2020 W.v.Ravenstein