T. Digitale didactiek en wiskundeleraar.nl

Je kunt de 'zeven pijlers' kunnen gebruiken om (globaal) te bekijken in hoeverre we (bijvoorbeeld) wiskundeleraar.nl op een 'digitaal didactische' manier inzetten:

Relaties leggen

De website legt vooral relaties tussen docent, leerstof en student. Niet met anderen of experts. Wel met bronnen. Ik denk dat studenten onderling (mocht dat nodig zijn) via de website makkelijk contact kunnen maken via de e-mailadressen in wiskundeleraar.nl

Creëren

Dit speelt niet echt een rol. We zien (van elkaar) wel de producten en opbrengsten van de leeractiviteiten maar van het proces zelf zien we niet veel.

Uitdragen

De verschillende producten en opbrengsten zijn (meestal) wel voor elkaar te zien, maar ‘echt’ uitdragen naar anderen of het delen van de leeropbrengsten met de rest van de wereld doen we niet of nauwelijks.

Transparant maken

Heel af en toe kan je wel zien hoe een cursus verloopt. Dat kan bijvoorbeeld via het forum. Als er veel vragen zijn en zo. Dit komt niet veel voor. Via afvinklijstjes kan je (bijvoorbeeld) wel zien hoe de andere studenten er voor staan. Lopen je achter of ben jij altijd zo langzaam?

Leren leren

Ook hier doen we weinig aan. Er wordt natuurlijk wel gereflecteerd en feedback gegeven maar dat is meer tussen docent en student dan door studenten onder elkaar.

Competenties centraal stellen

Ze spelen ongetwijfeld steeds een rol, maar ik geloof dat we dit bij alle vakken heel expliciet doen.

Flexibilisering

Ik geloof dat de website daarin nog het best voorziet. Verschillende cursussen kunnen op verschillende manier gevolgd worden. Je kunt er altijd allerlei informatie vinden, ook als je bijvoorbeeld een keer een les gemist hebt.

©2004-2020 W.v.Ravenstein