Aanwijzingen beoordelen van digitaal lesmateriaal

Bij de cursus 'Internet en wiskundeonderwijs' is één van de opdrachten om eens goed naar een arrangement in wikiwijs te kijken. Ik heb daarvoor dit voorbeeld van een inspirerend arrangement gekozen.

Op deze pagina kan je een aantal aanwijzingen vinden hoe je deze opdracht tot een goed einde kan brengen:

 • De opdracht is om dit leerarrangement eens goed te bekijken. Zoek de fouten! Wat vind je er van? Wat zijn de zwakke kanten en wat de sterke kanten? Heeft het voldoende kwaliteit om het 'echt' te gebruiken? Is duidelijk wat nu precies de bedoeling is? Kortom: bekijk het goed en geef commentaar! Argumenten dus!


Zoek de fouten

Introductie

 • Klopt die algemene notatie wel?
 • Er staat 'bekijk hieronder hoe je de vergelijking oplost'.
  • Welke vergelijking is dat?
  • Klopt de oplossingsmethode?
  • Waarom wordt er een grafiek getekend?
  • Waar gaat dit over?

Grafieken tekenen

 • Er staat:


  "Voor het tekenen van grafieken maak je eerst een tabel met 2 kolommen. Kies bij het invullen waarden voor x die vallen rondom de snijpunten met de x-as."

  Begrijp je wat daar staat? Is dat handig? Wanneer niet? 

 • Er staat in het plaatje iets over 'snijpunten x-as'. Klopt dat?
 • Is dit nu een goede manier om een grafiek te tekenen?
 • Over welke functie gaat het hier precies?

Instructie

 • Klopt de uitwerking wel?

Controleer je berekeningen

 • Controleer je spelling!

Je hebt (denk ik) nu de meeste fouten er wel uitgehaald, denk ik.


Wat vind je er van?

Op de pagina Leerdoel staat wat de leerdoelen zijn van dit arrangement.

 • Kwadratische vergelijkingen oplossen.
 • Grafieken tekenen van kwadratische vergelijkingen
 • Eigen antwoorden controleren d.m.v. de grafiek applet.

Zijn dit goed geformuleerde doelen? Kan je grafieken tekenen van vergelijkingen? Kan je eigenlijk wel de antwoorden controleren met een applet? Hoe worden deze doelen uitgewerkt? Denk je dat je met dit arrangement deze doelen kunt bereiken?

Dat soort vragen zou je jezelf moeten stellen! Probeer het maar 's...


Zwakke kanten

Aansluitend aan de leerdoelen kan je kijken of de manier waarop het bereiken van die doelen wordt uitgewerkt. Is dat een goede manier? Kan je zelf iets beters bedenken? Wat mist er? Begrijp je zelf wat de bedoeling is van de activiteiten?


Sterke kanten

Idem als bij 'zwakke kanten' kun je kijken of je vindt dat het bereiken van de leerdoelen goed uitgewerkt is. Welke activiteiten in de leerroute hebben meerwaarde boven een boek?


Kwaliteitsbepaling

Als je nu alles bij elkaar neemt kan je dan iets zeggen over de kwaliteit? Staan er veel fouten in? Is duidelijk wat de bedoeling is? Wordt er adequaat en efficient omgegaan met doel en middel? Je hebt bij vakdidactiek vast wel iets geleerd over 'concreet' en 'abstract'. Vind je daar hier iets van terug?


Wat is nu precies de bedoeling?

Bij een leerdoel als 'kwadratische vergelijkingen oplossen' kan je vast wel iets voorstellen. In dit leerarrangement wordt een soort 'kapstok' gebruikt: grafieken! Wat is daar de bedoeling van? Is dat handig? Is dat dan goed uitgewerkt? Wat moet een leerling nu precies kunnen straks?

Hetzelfde kun je je afvragen als je kijkt naar de andere doelen.


Argumenten?

Bij vakdidactiek en dus ook bij het ICT-gebruik bij wiskunde is het belangrijk dat je de dingen die je roept kunt beargumenteren. Dat is belangrijk omdat je dan beter kan beoordelen en nadenken over nut en noodzaak van de dingen die je doet.

Volgens mij is het niet zo dat je alles van te voren kunt bedenken. Soms moet je gewoon dingen uitproberen en dan kijken of het werkt.

Maar... ik vind wel dat je altijd kritisch moet kijken naar je eigen werk en het werk van anderen. Bij schoolboeken mag je er meestal (ook niet altijd!) van uitgaan dat er geen onzin in de boeken staat. De auteurs en de redactie hebben daar echt wel heel goed naar gekeken. Bij dit soort 'grappen' is dat niet zo maar vanzelfsprekend. Dus je moet goed kijken of het wel voldoende kwaliteit heeft om te gebruiken.

Maar ook bij schoolboeken kan je soms best wel een andere aanpak kiezen... Hoe je dat kan weten? Verplaats je in de leerlingen en probeer je voor te stellen hoe dat is...

Voelt het niet helemaal goed? Klopt er iets niet? Is het verwarrend, slordig of vaag? Dan is het niet goed. Denk aan alles wat je bij vakdidactiek geleerd hebt! Je zult zien dat je daar de argumenten kunt vinden om uit te leggen wanneer iets wel of niet werkt!

Bij dit arrangement moet je dat ook maar 's doen...

Hopelijk helpt dat een beetje...

©2004-2020 W.v.Ravenstein