lineaire verbanden

Richtingscoëfficiënt

Bij de algemene formule voor een lineaire functie y=ax+b is a de richtingscoëfficiënt en (0,b) het snijpunt met de y-as.

q6483img1.gif
Het tekenen van een lijn waarvan de formule bekend is 1. Bereken (0,...) en (...,0)
2. Zie boven!
Het opstellen van een lineaire formule 1. Zie boven!
2. rc=$
\large \frac{{\Delta y}}
{{\Delta x}}
$
3. Punt en rc gegeven.

©2004-2020 W.v.Ravenstein