kwadratische vergelijkingen

In deze paragraaf: 'exact berekenen van oplossingen', 'typen kwadratische vergelijkingen' en 'de abc-formule en de discriminant'.
Je kunt deze pagina's ook als PDF kwadratische vergelijkingen oplossen downloaden.

©2004-2020 W.v.Ravenstein