kwadratische verbanden


q6486img1.gifDe grafiek bij een kwadratisch verband is een parabool. Dat kan een dalparabool of een bergparabool zijn. Zo'n grafiek kan je plotten, schetsen of tekenen.

De algemene vorm van zo'n tweedegraads functie is f(x)=ax2+bx+c.
De functie is genoteerd in haakjesnotatie. Andere termen zijn: functiewaarde, origineel en beeld.

Een nulpunt van de functie f is een x-waarde waarvoor f(x)=0.

Met je GR kan je de co÷rdinaten van de top, nulpunten en eventueel snijpunten met andere functies benaderen.

©2004-2020 W.v.Ravenstein