werken met formules

Extreme waarden

Het maximum en het minimum zijn uiterste waarden. Of ook wel 'extreme waarden' of 'extremen' genoemd. Dat zijn dus getallen of nog beter geformuleerd: y-waarden.

Extreme waarden met de grafische rekenmachine

Met je GR kan je extreme waarden bepalen met G-Solv.

q6487img2.gif

Wiskundige modellen gebruiken

q6487img1.gif

©2004-2020 W.v.Ravenstein