oppervlakte en inhoud

Hoofdstuk 3 voorkennis: Hoeken berekenen sinus, cosinus en tangens. Lijnstukken berekenen, sinus, cosinus en tangens. Verhoudingstabellen. Hoeken berekenen in ruimtefiguren.
Zie ook goniometrie havo 3

Toevoegen: de oppervlakte van een cirkelsegment

©2004-2020 W.v.Ravenstein